Northern Estonia
Tallinn
Harjumaa
Raplamaa
Järvamaa
Lääne-Virumaa
Ida-Virumaa

   Western Estonia
Pärnu
Pärnumaa
Läänemaa
Saaremaa
Hiiumaa

   Southern Estonia
Tartu
Tartumaa
Jõgevamaa
Viljandimaa
Valgamaa
Põlvamaa
Võrumaa

01.05-31.08


Orthodox Curch of Holy Trinity in Lelle

  Lelle, Raplamaa   
  www.eoc.ee

  Contact: +372 5392 7526, +372 565 1090

Built: 1868

The church building with an oblong layout was built by local farmers and was consecrated in 1876.