Northern Estonia
Tallinn
Harjumaa
Raplamaa
Järvamaa
Lääne-Virumaa
Ida-Virumaa


     Western Estonia
Pärnu
Pärnumaa
Läänemaa
Saaremaa
Hiiumaa


     Southern Estonia
Tartu
Tartumaa
Jõgevamaa
Viljandimaa
Valgamaa
Põlvamaa
Võrumaa

13.06-23.08

open
Sa12.00-16.00
Su12.00-15.00
teenistus / missa / liturgia / palvus
Su14.00 II,IV

St Michael’s Lutheran Church in Mihkli

  Mihkli küla, Koonga vald, Pärnumaa   
  phone: +372 564 0300, +372 5664 0855
  e-mail: mihklikogudus@gmail.com
  www.eelk.ee/mihkli

  Contact: +372 564 0300, +372 5664 0855
 

Built: XIII

The ancient church of Soontagana has a west tower (1781) and a 19th century neo-Gothic interior. The bell was made in Stockholm in 1684, and was buried for 28 years after the last war.


St Michael’s Lutheran Church in Mihkli