Northern Estonia
Tallinn
Harjumaa
Raplamaa
Järvamaa
Lääne-Virumaa
Ida-Virumaa


     Western Estonia
Pärnu
Pärnumaa
Läänemaa
Saaremaa
Hiiumaa


     Southern Estonia
Tartu
Tartumaa
Jõgevamaa
Viljandimaa
Valgamaa
Põlvamaa
Võrumaa

01.05-30.09

open
Sa09.00-13.00
teenistus / missa / liturgia / palvus
Sa10.00 III

Orthodox Church of Sts Peter and Paul in Muhu-Hellamaa

  Hellamaa küla, Muhu vald, Saaremaa   
  phone: +372 502 6382, +372 5635 0051
  www.eoc.ee

  Contact: +372 502 6382, +372 5635 0051

Built: 1866

A neo-Historical church with gradual bell-tower.


St Peter’s and St Paul’s Orthodox Church in Muhu-Hellamaa