Nord-Estland
Tallinn
Harjumaa
Raplamaa
Järvamaa
Lääne-Virumaa
Ida-Virumaa


     Väst-Estland
Pärnu
Pärnumaa
Läänemaa
Saaremaa
Hiiumaa


     Syd-Estland
Tartu
Tartumaa
Jõgevamaa
Viljandimaa
Valgamaa
Põlvamaa
Võrumaa

01.05-30.09

teenistus / missa / liturgia / palvus
11.00

Immanuels baptistförsamlingens bönhus i Tõrva

  Aia 6, Tõrva, Valgamaa   
  e-post: torva@ekklesia.ee

  Kontakt för vägfararen: +372 5663 3260

Byggd: 1928

Byggnaden exproprierades från församlingen 1950 och förvandlades till ett kommunalt kulturhus. Huset återlämnades 1997 och byggdes om till ett på alla sätt modernt misjonshus, fast utan den ursprungliga takryttaren.