01.06-30.08


Ev.lut. NƵmmen Rauhan kirkko

  VƵsu 5, Tallinn
  puh: +372 670 1679, +372 5303 9544
  sähköposti: nomme.rahu@eelk.ee
  www.nommerahu.ee

  Ühteyshenkilö: +372 670 1679, +372 525 4415

Rakennettu: 1913, 1931

Neuvosto-VenƤjƤn ja Viron tasavallan vƤlisen Tarton rauhan muistokirkko. Muutettu kirkoksi (arkkitehti Friedrich Wendach) entisestƤ Nicolai von Glehnin tehdasrakennuksesta.