01.05-01.09

teenistus / missa / liturgia / palvus
P12.00

EKNK Palivere nelipühi koguduse hoone

  Laadaplats 1, Palivere, Läänemaa   
  tel: 5661 4667
  e-post: marikaolen@gmail.com

Ehitusaeg: 1921

Endisest valla- ja rahvamajast sai 1996 kogudusekoda.