01.05-31.08


EAÕK Kergu Püha Suurkannataja Sinaiida kirik

  Kergu küla, Vändra vald, Pärnumaa   
  tel: 5698 3489
  e-post: eoc@eoc.ee
  www.eoc.ee

  Kontakt teelisele: 508 3448

Ehitusaeg: 1878

Huvitavalt rikkaliku tellisdekooriga historitsistlik maakividest ja punastest tellistest pühakoda (arhitekt Gardenack). Kirikut ehitati aastatel 1875 – 1877 (need daatumid on fassaadidel jäädvustatud), katuse ja 1941. sõjasuvel purustatud tornikiivrid taastas 1980. aastatel kohalik Kaisma kolhoos, kuna kogudust tollal polnud.