01.05-30.09

teenistus / missa / liturgia / palvus
07.30
Ti07.30
On17.00
To07.30
Fr07.30
07.30
10.00

Birgittakloster i Tallinn

  Merivälja tee 18, Tallinn
  tel: +372 605 5000
  e-post: pirita@osss.ee
  www. piritaklooster.ee

  Kontakt för vägfararen: +372 605 5000

Byggd: 2001

Ett nytt nunnekloster vid den på 1400-talet byggda och ett århundrade senare i livländska kriget förstörda klostrets ruiner.