Pärnu

Ev. luth. Elisabetkyrkan i Pärnu
Kristi Förklaringskyrka i Pärnu
St Apostel Johannes´ kyrka i Pärnu
Metodistkyrkan Agape i Pärnu
Pärnu adventistförsamlings bönhus