Kristi Förklaringskyrka i Tallinn
Tallinn

Nikolauskyrkan i Tallinn
Ev. luth. konsistoriums kapell
Vår Frälsares kyrka i Nõmme
Ev. luth. Fredskyrkan i Nõmme
Sutlepa Ev. luth. kapellet i Tallinn, Friluftsmuseum
Ev. luth. Johanneskyrkan i Tallinn
Ev. luth. Betelkyrkan i Tallinn
Ev. luth. Biskopliga Domkyrkan i Tallinn
Ev. luth. Helgeandskyrkan i Tallinn
Svenska St Mikaels kyrka i Tallinn
Ev. luth. Karlkyrkan i Tallinn
Kristi Förklaringskyrka i Tallinn
Symeons och Hannas kyrka i Talllinn
Kalju baptistkyrkan i Tallinn
Mähe baptistkyrkan i Tallinn
St Olafskyrkan i Tallinn
Birgittakloster i Tallinn
Petrus´ och Paulus´ kyrka i Tallinn
Ukrainska grekisk-katolska kyrkan av Gudsmodern Med Tre Händer
Metodistkyrkan i Tallinn
Pingstkyrkan i Tallinn
Adventkyrkan i Tallinn
St Johannes fattighus´ kyrka i Tallinn
Aleksander-Nevski-katedralen i Tallinn
Heliga Biskop Nikolaus´ ortodoxkyrka i Tallinn
Gammaltroendes bönhus i Tallinn
Evangeliska Brödraförsamlingens bönhus i Harku
Evangeliska Brödraförsamlingens bönhus i Tallinn