Uks on avatud – astu sisse!

Head kaasteelised,

Teeliste kirikute uksed avanevad Sulle üle Eestimaa. Käesolev teatmik ja vastav veebikeskkond juhatab Sind sisse nii tuntud kui tundmatu kiriku lävelt. Oled Sa usklik või umbusklik, antud pühakodade uksed on Sind oodates avatud.

Vahel võib pühakoja lävepakk tunduda ületamatult kõrge. Selle ületamine näikse eneseületamisena. Siiski sellest üle saades võid leida end aegruumis, kus peatumise tähendus ületab nii aega kui ruumi. Pühamus on võimalik aduda pühadust. Pühimas omandab pühadus ülima tähenduse.

“Mina olen Issand ja kedagi teist ei ole,” kõnetas Kõigekõrgem tuhandeid aastaid tagasi üht maailmavalitsejat, “ei ole ühtegi jumalat peale minu; mina vöötasin sind, ehkki sa mind ei tundnud, et teataks päikesetõusu ja -loojaku pool, et ei ole ühtegi peale minu; mina olen Issand ja kedagi teist ei ole.” (Jesaja 45:5-6)

Kui meil on üks ja seesama Looja, kas tal võiks siis olla Sinule ja minulegi oma sõnum? Ja kui pühakojad on ehitatud, hoitud ning avatud tema kõnetuse ja kõnetamise jaoks, kas ei võiks selleks parim aeg ja koht leiduda nimelt teelistele avatud kirikuhooneis?

Tänapäeval rändavad paljud inimesed kaugete maade ja merede taha, et leida end mõtlus- ja palverännakul. Eesti Kirikute Nõukogu kutsub avastusretkele ja palverännakule läbi Maarjamaa, valides sihiks ja peatumispaigaks siinsete esiisade ja -emade poolt eestimaalastele pärandatud pühakojad. Teeliste kirikud pakuvad igale (palve)rändurile avatud teetähist.

Loovat lähenemist, õnnistatud teekondi, jagatud rännukogemusi – mööda maad, avatud taeva all, pühamu pühaduses – Sulle ja Su kaasteelistele!

 

Meego Remmel

Eesti Kirikute Nõukogu asepresident
AD 2020