EAÕK Malvaste Prohvet Eelija kabel

Malvaste küla, Hiiumaa vald, Hiiumaa   
tel: 509 0251
e-post: eoc@eoc.ee
kodulehekülg: www.eoc.ee
Kontakt teelisele: 509 0251

avatud
01.05-30.09


teenistus / missa / liturgia / palvus
P 09.45 kord kuus  

Ehitusaeg: 1925, 2011

Kohaliku nö. kirikupoe palkidest ehitatud ja kandilise kellatorniga varustatud väikese kalmistukabeli ehitusmeister oli talunik Peeter Holm. 2008. aastal taastatud kabelil sai ennistatud nii õlgkatus kui ka torni laastukatus. Pärast sisustuse paigaldamist 2011 suvel toimus selle Eestis ainulaadse kabeli taaspühitsemine.