Jaakobitee palveränd

Palveränd on jalgadega palvetamine ja jumalarahva jumalateenistus. Seda iseloomustavad alati püha sihtkoht, teekond ja rändur ise. Palverändur tunneb, mida ta ellu viib, sest rändamine on tegevus kõigi meelte ja kogu kehaga. Palveränd on teekond ajas ja ruumis. Iga palverännu puhul on esikohal pöördumine ja muutumine, tagasi tullakse uue inimesena. Inimest muudab Jumala armu kogemine. Inimene ei saa oma muutumist ise „teha“. Kui muutumine teoks saab, siis on ja jääb see Jumalalt teenimatult kingituseks saadud imeks.

Kristliku palveränduri (peregrinus ld – „võõras“) eeskujuks on Aabraham, keda Jumal kutsus üles teele minema (1Ms 12:1) ning kes jättis maha kõik, mis oli talle armas ning seni tema identiteeti kujundanud. Aabraham usaldas end täielikult Jumala hoolde, kes lubas teda hoida ja kaitsta. Tänapäevalgi on palverändur võõras, kes liigub võõral maal, kohtab võõraid inimesi ja kombeid. Palverännule minnes astub inimene välja oma tavapärasest keskkkonnast ja rollidest. Iga ränduri füüsiline vastupanuvõime sõltub erinevatest palverännuaspektidest, näiteks loodusjõududest ja „teistest“, kelle abi palverändur pidevalt vajab. Kristlikus mõttes väljendab palveränd ideed elust, mis juhib teda tõelise igavese elu poole läbi ohverdamise, askeetluse ja loobumise. Saadud kogemus tuleb kaasa igapäevaellu ja aitab seda tõlgendada uuel viisil.

Eesti Jaakobitee Sõprade Selts koondab inimesi, kes on käinud jaakobiteedel ehk camino’l Hispaanias või tunnevad palverännakute vastu huvi laiemalt. Selts jagab palverännuteemalist informatsiooni ja vahendab soovijatele palverännupasse, teeb koostööd Pärnu-Jakobi koguduse ning Tallinna Toomkirikuga. Viimases leiab 5. korda aset sel aastal teeleasujate õnnistamine palmipuudepühal. Pärnu-Jaagupis kohtutakse suvel jaagupipäeva ning sügisel kadripäeva paiku. Seltsi kodulehelt võimalik alla laadida Eesti Jaakobitee/Camino Estonia e-rada, mis ulatub Tallinna Toomkirikust Iklani.

Pärnu-Jakobi koguduse metsas on võimalik rännata 2,4 km pikkusel pärlirajal üksi või seltsilistega, omapäi või juhendajaga.

Uuri lähemalt:

www.camino.ee
www.facebook.com/jaakobitee.camino
www.facebook.com/groups/147547385920007