Roomalaiskatolinen Ahtmen Pyhän Fransiskus Assisilaisen kirkko

Sõpruse 82, Ahtme, Ida-Virumaa   
sähköposti: jozgon@gmail.com
Ühteyshenkilö: +372 5884 4593