EELK - Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
EEVK - Eesti Evangeelne Vennastekogudus
EEKBKL - Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit
EMK - Eesti Metodisti Kirik
RKK - Rooma katoliku Kiriku Apostellik Administratuur Eestis
EKNK - Eesti Kristlik Nelipühi Kirik
AKEL - Adventistide Koguduste Eesti Liit
AAK - Armeenia Apostliku Kiriku Eesti Püha Gregoriuse Kogudus
EAÕK - Eesti Apostlik Õigeusu Kirik
MPEÕK - Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik
EKEK - Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik
EVKL - Eesti Vanausuliste Koguduste Liit
Oikumeenilises kasutuses või koguduseta kirikud