EELK Emmaste Immanueli kirik
EELK Kassari kabel
EELK Käina Martini kirik
EELK Kärdla Ristija Johannese kirik
EELK Mänspe kabel
EELK Paluküla kabel
EELK Pühalepa Püha Laurentsiuse kirik
EELK Reigi Jeesuse kirik
EAÕK Hiiumaa Jumalasünnitaja Sündimise kirik
EAÕK Malvaste Prohvet Eelija kabel
EAÕK Puski Kristuse sündimise kirik
EEKBKL Emmaste-Nurste palvela
EEKBKL Harju baptistikoguduse palvela
EEKBKL Hilleste kristliku koguduse palvela
EEKBKL Jausa palvela
EEKBKL Käina EKB koguduse palvela
EEKBKL Kärdla baptistikoguduse palvela
EEKBKL Lauka baptistikoguduse palvela
EEKBKL Luguse EKB koguduse palvela
EEKBKL Palade priikoguduse palvela
EEVK Pühalepa vennastekoguduse palvemaja