EELK Valjala Martini kirik

Valjala, Saaremaa   
tel: 5568 0428
e-post: valjala@eelk.ee
kodulehekülg: www.eelk.ee/valjala
Kontakt teelisele: 5568 0428avatud
01.05-31.08
T 10.15-18.00  K 10.15-18.00  N 10.15-18.00  R 10.15-18.00  L 10.15-18.00  P 10.15-18.15 

teenistus / missa / liturgia / palvus
P 11.00  

Ehitusaeg: XIII-XIV

Eesti vanima maakiriku algmüürid laoti varsti peale võitu saarlaste üle 1227. Pikihoone valmis ja kirik võlviti järgneva paari aastakümnega. Ümarkaarne lääneportaal ja suur kaunis ristimiskivi kui hilisromaanika stiilsed näited meie keskajapärandis, ka vähesed säilinud seinamaalingud pärinevad kiriku algaastaist. Jüriöö ülestõusu aegseist purustustest taastamise käigus XIV sajandi II poolel lisandus kooriruumile hilisgootilik lõpmik. Madal kellatorn (XVII) asetseb erandlikult koori lõunaküljel; torni on sissemüüritud igivanade trapetsiaalsete hauaplaatide katkeid.