EELK Tapa Jakobi kirik

Pargi 1, Tapa, Lääne-Virumaa   
tel: 521 2290
e-post: tapa@eelk.ee
kodulehekülg: www.eelk.ee/tapa

teenistus / missa / liturgia / palvus
P 10.00  

Ehitusaeg: 1932

Vanamoodsalt historitsistlik paekirik on omanäoline sõjaeelseil aastail ehitatud jumalakodade seas (arhitektid Anatoli Podèekajev, Boris Krümmer, August Tauk). Rahapuudusel lõpetamata jäänud torniga seisis kirik üle kuue aastakümne. Tornikiiver paigaldati 1994 alguses ning kaks ja pool aastat hiljem krooniti kuldse ristiga. Kristust kujutava altarimaali „Tulge minu juurde!“ maalis ikoonimaalija ja kostüümikunstnik Olga Oboljaninova-Krümmer.