EAÕK Võõpsu Püha Nikolai kirik

Võõpsu küla, Räpina vald, Põlvamaa   

Ehitusaeg: 1923

Heitliku ajalooga hoones on jumalateenistusi peetud juba alates 1872. aastast – esmalt kivist koolimajja seatud kirikuruumis, kuni kogu hoone Riia konsistooriumi poolt Räpina kogudusele ära osteti. Esimese ilmasõja ajal abikogudus kaotati, palvemaja suleti ja kogu kirikuvara viidi Räpinasse üle. Püha Nikolai kirikuks pühitseti hoone taas 1923 ning 1936 ehitati kirikuruumi kohale ka väike püramiidja kiivriga haritorn. Seotus Räpina kogudusega püsib tänini.