EVKL Kallaste vanausuliste palvemaja

Kiriku 14, Kallaste, Tartumaa   
tel: 5562 2829
Kontakt teelisele: 5562 2829

avatud
01.05-30.09


teenistus / missa / liturgia / palvus
P 10.00  

Ehitusaeg: 1865

Pika ja muutliku ajalooga koguduse puidust palvemaja 1913 juurdeehitatud kellatorniga. Ikoonid enamjaolt XX sajandist.