EKNK Palivere nelipühi koguduse hoone

Laadaplats 1, Palivere, Läänemaa   

Ehitusaeg: 1921

Endisest valla- ja rahvamajast sai 1996 kogudusekoda.