EKNK Kilingi-Nõmme nelipühi koguduse hoone

Pärnu 63, Kilingi-Nõmme, Pärnumaa   

Ehitusaeg: XX

Algselt elamu, jumalakoda sai hoonest 1993.