MPEÕK Tallinna Püha piiskop Nikolause kirik

Vene 24, Tallinn

Ehitusaeg: 1827

Tallinna esimene klassitsistlikus stiilis ja kaksiktornidega kirikuhoone (arhitekt Luigi Rusca algkavand, Johann Daniel Bantelmann). Väike pühakoda oli õigeusklikel kaupmeestel siinsamas juba keskajal, andes tänavale nimegi. Kirikus on Eesti vanim ikonostaas (pühitsetud tsaarinna Sofia poolt 1687), Vana-Vene kunsti pärl. Ikonostaas on harulduseks ka üle Eesti piiride, kuivõrd terviklikke XVII sajandi lõpu kujuseinu on Venemaalgi vähe alles. Ikonostaasi tellijaiks olid aastal 1685 tsareevitšid Joann ja tema vend Peeter (tulevane Peeter I). Kirikus on Tallinnas 1772 vangina surnud ja 2000 pühakuks kuulutatud Jaroslavli ja Rostovi metropoliit Arseni säilmed.