EELK Pühajõe kirik

Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa   

Ehitusaeg: 1838

1838 pühitsetud kirik on võrdlemisi madala läänetorniga, kavatiselt lihtne polügonaalse kooriosaga ristkülik. Virumaale harjumatult näeb siin tornitipus ka vaskset kukke. Koguduse likvideerimine 1968, tõi kaasa kiriku lagunemise. Jumala armust Eestile antud ärkamisaeg tegi võimalikuks pühakoda uuesti üles ehitada (arhitekt Kullervo Kliimand) ja 1990 taaspühitseda. Interjöörile annavad piduliku valgussära kolm vitraažakent idaküljes (Dolores Hoffmann, 1999). Sajandi jagu enam vanust on renoveeritud endisel altarimaalil „Taevaminemine“ (R. Auer, 1899)