RKK Pärnu Püha Apostel Johannese koguduse kabel

Karusselli 27, Pärnu, Pärnu   
kodulehekülg: parnu.katoliku.ee
Kontakt teelisele: 5555 8249

avatud
01.05-30.09
N 17.00-20.00  R 14.00-17.00  L 17.00-19.00  P 10.00-13.00 

teenistus / missa / liturgia / palvus
N 18.00  R 15.00  L 18.00  P 11.00  

Ehitusaeg: 1937

Enne teist maailmasõda elasid ja tegutsesid kogudusemajas Tðehhimaal asuva Pühima Neitsi Maarja Pärispatuta saamise Kongregatsiooni õed. Hoone natsionaliseeriti nõukogude aja tulles ning peale kogudusele tagastamist vajas põhjalikku renoveerimist. Uue, esimesest avarama kabeli pühitsemine oli 2013.