EAÕK Paadremaa Püha Kolmainu kirik

Paadrema küla, Lääneranna vald, Pärnumaa   
kodulehekülg: www.eoc.ee
Kontakt teelisele: 5384 1350, 515 4815avatud
01.05-01.05


teenistus / missa / liturgia / palvus
P 10.00 kord kuus  

Ehitusaeg: 1889

Muhu meistrite ehitatud esinduslik maakivikirik (arhitekt K. Nyman) sai hiljaaegu uue katuse ning väike kogudus püüab restauraatorite toel päästa hoone edasisest lagunemisest ning pühakoda endises ilus taastada. Kirikus on kaunis maalingutega peegelvõlvlagi. Siin pühakojas on ristitud kirjanik Karl Ristikivi (1912 – 1977).