EAÕK Piila Peaingel Miikaeli kirik

Piila küla, Saaremaa vald, Saaremaa   

Ehitusaeg: 1873

Tüüpprojekti järgi (arhitekt Karl Heinrich Scheel) ehitatud ristkuppelkirik, nagu mitu teistki samal aastal ehitatud Saaremaa kirikut. Ikonostaas pärinevat 1852. aastast, kuid mitu Georg Berendsoni signatuuri kandvat ikooni sellel on hulga hilisemad (1909).