EAÕK Kergu Püha Suurkannataja Sinaiida kirik

Kergu küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnumaa   
tel: 5698 3489
e-post: eoc@eoc.ee
kodulehekülg: www.eoc.ee
Kontakt teelisele: 5198 7323

avatud
01.05-31.08


Ehitusaeg: 1878

Huvitavalt rikkaliku tellisdekooriga historitsistlik maakividest ja punastest tellistest pühakoda (arhitekt Gardenack). Kirikut ehitati aastatel 1875 – 1877 (need daatumid on fassaadidel jäädvustatud), katuse ja 1941. sõjasuvel purustatud tornikiivrid taastas 1980. aastatel kohalik Kaisma kolhoos, kuna kogudust tollal polnud.