EAÕK Lelle Püha Kolmainu kirik

Lelle, Raplamaa   

Ehitusaeg: 1868

Historitsistlik pikliku põhiplaaniga kirikuhoone, mis venepäraste sibulkupliteta ehitati valmis kohalike talupoegade poolt ja pühitseti 1876. Sama algprojekti järgi ehitatud ka Muhu-Hellamaa, ning Pärnumaal Vändra ja Kalli kirikud. Lihtne ikonostaas jumalakojaga samaaegne.