EELK - Estniska Evangeliska Lutherska Kyrkan
EEVK - Estniska Evangeliska Brödraförsamlingen
EEKBKL - Estlands Förbund av Evangeliets Kristnas och Baptisternas Församlingar
EMK - Estniska Metodistkyrkan
RKK - Romersk-katolska Kyrkan i Estland
EKNK - Estniska Kristna Pingstkyrkan
AKEL - Estlands Förbund av Adventistförsamlingar
AAK - Armeniska Apostoliska Kyrkan
EAÕK - Estniska Apostoliska Ortodoxa Kyrkan
MPEÕK - Moskva Patriarkatets Estniska Ortodoxa Kyrka
EKEK - Estniska Karismatiska Episkopalkyrkan
EVKL - Förbund av Estlands Gammaltroendes Församlingar
Oikumeeniline - Ekumenisk