Ev. luth Tartu Mariaförsamlingens kyrka och hus
Ev. luth. Johanneskyrkan i Tartu
Ev. luth. Pauluskyrkan i Tartu
Ev. luth. Petruskyrkan i Tartu
Gudsmoders Insomnandekyrka i Tartu
St Aleksanderkyrka i Tartu
Golgata baptistförsamlingens bönhus i Tartu
Salemkyrkan i Tartu
Heligaste Jungfru Marias Obefläckade Avlelsens kyrka i Tartu
St Lukas’ metodiskyrka i Tartu
Pingstförsamling Maranatas bönhus i Tartu
Adventkyrkan i Tartu
Gammaltroendes bönhus i Tartu