St Isidors Huvudkyrka i Valga

Pargi 1a, Valga, Valgamaa   

Byggtid: 1898

Gudshus i rött tegel med för ortodoxkyrkan typiska lökkupoler (arkitekt Vladimir Lunski), många ikoner från 1800-talet.