Ev. luth. Petruskyrkan i Kehtna

Lellapere-Nurme küla, Kehtna vald, Raplamaa   
Kontakt för vägfararen: +372 552 7949