Tõrvan Immanuelin baptistiseurakunnan rukoushuone

Aia 6, Tõrva, Valgamaa   
sähköposti: torva@ekklesia.ee

Rakennettu: 1928

Rakennus pakkolunastettiin seurakunnalta vuonna 1950 ja siitä tehtiin kulttuuritalo. Se palautettiin seurakunnalle vuonna 1997 ja uudistettiin nykyaikaiseksi Tõrvan lähetystaloksi, kuitenkin ilman alkuperäistä harjatornia.