EKNK Valga nelipühi koguduse hoone

Kungla 34, Valga, Valgamaa   , 5695 0442
e-post: valgakogudus@gmail.com

Ehitusaeg: 1939

Esmalt tööstuskooli tarvis ehitatud maja sai kogudusekojaks uue aastatuhande alguses.