EAÕK Kaarepere vaga Suzdali Eufimi ja vaga Egiptuse Maria kirik

Kaarepere küla, Jõgeva vald, Jõgevamaa   
tel: 5661 8215
e-post: eoc@eoc.ee
kodulehekülg: www.eoc.ee

Ehitusaeg: 1897

Ladina risti kujulise põhiplaaniga, kivipitsiliste seintega telliskirik. Lihtne trafaretmaalingutega interjöör, historitsistlik ikonostaas.