EAÕK Tartu Pühade Aleksandrite kirik

Sõbra 19a, Tartu
tel: 5333 2130
e-post: eoc@eoc.ee
kodulehekülg: www.eoc.ee

Ehitusaeg: 1918

Vana-Vene kirikuarhitektuurist inspireeritud kahekorruseline ristkuppelkirik (arhitekt Vladimir Lunski) Karlovas. Ehitus algas 1914 ning peagi pühitseti alumine, aasta hiljem ka ülemine kirik; kogu pühakoja pühitsemine Neeva Aleksandri auks sai teoks 1918. 1962. aastal tõsteti kogudus välja ning kirik läks muuseumihoidlaks, hiljem andsid võimud pühakoja ruume ka adventistidele ja metodistikogudusele kasutada. Eesti Rahva Muuseum tagastas kiriku kogudusele 2003. aastal.