EVKL Väike-Kolkja vanausuliste palvemaja

Kolkja, Peipsiääre vald, Tartumaa   
tel: 745 3487
e-post: pavel@starover.ee

Ehitusaeg: 1928

Kanooniliste pildiridadega ikonostaas, vanaaegsed jumalateenistusraamatud vanausuliste fedossejevlaste lihtsas ja õdusas jumalakojas. Koguduse ajalugu ulatub XVIII sajandisse ja esimene palvela olla ehitatud juba 1710.