EKNK Kilingi-Nõmme nelipühi koguduse hoone

Pärnu 63, Kilingi-Nõmme, Pärnumaa   
tel: 5667 6234
e-post: jorma.oigus@gmail.com

Ehitusaeg: XX

Algselt elamu, jumalakoda sai hoonest 1993.