EAÕK Levala Püha Neeva Aleksandri kirik

Tumala küla, Saaremaa vald, Saaremaa   

Ehitusaeg: 1927

Nõelja haritorniga palvela tüüpi puukirik on Saaremaale ehitatud õigeusu pühakodadest noorim.

Pühakoda ehitati Eesti Vabariigi ajal, kui kohalikud talumehed oma vahenditega püstitasid 1926 koguduse kalmistu kõrvale laudvooderdusega puust palvemaja tüüpi kirikuhoone. Väikese kellatorniga pühakoda pühitseti 1927 püha Neeva Aleksandri auks.