EAÕK Karula Jumalaema Kaitsmise kirik

Pikkjärve küla, Valga vald, Valgamaa   
tel: 510 9623
e-post: eoc@eoc.ee
kodulehekülg: www.eoc.ee

Ehitusaeg: 1878

Ilus maakivist kuppelkirik, mille sisustus alles ootab ennistamist. Endist kirikukooli maja pühakoja kõrval annab kogudus lahkesti laagrilistele kasutada.