MPEÕK Kohtla-Järve Issanda Muutmise kirik

Järveküla tee 3, Kohtla-Järve, Ida-Virumaa   
tel: 332 7980, 5552 1048
e-post: hram.pavandu@yandex.ru
kodulehekülg: k-jhram.ee

Ehitusaeg: 1938

Valgusküllane jumalakoda (arhitekt Anton Soans) püsis iseseisvusaja funktsionalistliku sakraalarhitektuuri stiilipuhta näitena kuni sibulkuplite hiljutise lisamiseni. Sisustuses 1938. aastal kinni pandud Oru Issanda Muutmise kiriku (1889) ikonostaas.