MPEÕK Haapsalu Neeva vaga õigeusulise suurvürsti Aleksandri kirik

Endla 24 / Surnuaia 1, Haapsalu, Läänemaa   
tel: 5554 0039
e-post: haapsalu.kirik@gmail.com

Ehitusaeg: 1897, 2001

Kalmistukabel varustati sajandivahetusel torniga ja ehitati ümber väikseks historitsistlikuks ümarapsiidiga abikirikuks (arhitekt A. Krassovski). Jumalakoda võeti koguduselt 1962, sisustus viidi üle Kiviõli kirikusse. Kahe aasta pärast sulgesid võimud aga põhikiriku ning kogudusel tuli kalmistukirikusse naasta. Taaspühitsemine 2001. aastal järgnes pühakoja põhjalikule renoveerimisele.