EEVK Tõdva vennastekoguduse palvemaja

Tõdva küla, Saku vald, Harjumaa   

Ehitusaeg: 1888

Hiljuti renoveeritud palvemaja on algupäraselt säilinud ja järjepidevalt palvemajana kasutusel olnud, toimides EELK Jüri ja Hageri koguduste kuulutuspunktina.