EEVK Tõdva vennastekoguduse palvemaja

Tõdva küla, Saku vald, Harjumaa   
e-post: tanel.ots@eelk.ee
kodulehekülg: www.vennastekogudus.ee

Ehitusaeg: 1888

Hiljuti renoveeritud palvemaja on algupäraselt säilinud ja järjepidevalt palvemajana kasutusel olnud, toimides EELK Jüri ja Hageri koguduste kuulutuspunktina.