EAÕK Mustvee Püha Kolmainu kirik

Narva 26, Mustvee, Jõgevamaa   
e-post: eoc@eoc.ee
kodulehekülg: www.eoc.ee

Ehitusaeg: 1877

Eestis ainukesel, kanooniliselt iseseisval Halastuse ja Püha Kolmainsuse ühtse usu kogudusel, mille loomine Nikolai I ajal seostub vanausuliste tugeva survestamisega õigesse usku üle tulekuks, on Mustvees pikk ajalugu. Juurtelt ollakse põlisest vanausuliste kogukonnast. Maakivist ja tellistest ristkuppelkirik oli nõukogude ajal koguduselt võetud ja esmalt laoks muudetud, hiljem aga antud baptistikoguduse kasutada. Peale tagastamist kenasse korda renoveeritud jumalakoda taaspühitseti 2004.