EEKBKL Kohtla-Järve Peeteli koguduse palvela

Hobuseraua 10, Kohtla-Järve, Ida-Virumaa   
tel: 335 5841, 506 7120
e-post: krolife@gmail.com
kodulehekülg: peeteli.ee

Palvela Vana-Ahtme linnaosas.