EEKBKL Valga Peeteli EKB koguduse palvela

Uus 8a, Valga, Valgamaa   
tel: 5560 8403
e-post: valga.peeteli@kogudused.ee