MPEÕK Tartu Suurmärter Georgiuse (Jüri) kirik

Narva mnt 103/105, Tartu
tel: 5854 8338, 5558 1674
e-post: tartu.georgikirik@gmail.com
kodulehekülg: www.georgikirik.ee

Ehitusaeg: 1870

Bütsantslikust, algselt kõrge kellatorniga kirikust jäid ilmasõjas alles vaid müürid; kogudus ehitas jumalakoja üles ja taaspühitses 1945.

Tartu püha suurmärter ja võidukandja Georgiuse (Rooma sõjamees ja väeülem, +303) kogudus on asutatud 1030. aastal Kiievi vürsti Jaroslav Targa (ristinimega Georgi) poolt. Praegu tegutsev Jüri kirik valmis 1870. aastal, mil kiriku eesseisjaks oli preester Jossif (Joosep) Šestakovski. Kirik pühitseti suurmärter Georgi auks 19. septembril 1870. aastal Riia ja Miitavi piiskopi Veniamin Karelini poolt suure rahvahulga osavõtul. Sellest kirikust sai esimese eesti rahvusest koosneva õigeusu koguduse kirik. Pärast II maailmasõda, 17. juunil 1945. aastal uuendati püha Georgi (Jüri) kiriku pühitsus, mida juhtis Eesti piiskopkonna valitsuse esindaja ülempreester Georgi Aleksejev. Tema andis kirikule üle ka Antiminsi (Kristuse Haualiniku) Tallinna ja Eesti ülempiiskop Paveli allkirjaga. Need andmed on oma käega kirjutanud piiskop Veniamin Karelin ja ülempreester Georgi Aleksejev kiriku altaris aujärje all oleva puuristi mõlemale poolele.