Vainupea kabel

Vainupea küla, Haljala vald, Lääne-Virumaa   
tel: 5690 6179
e-post: jaanus.nuutre@gmail.com
kodulehekülg: www.vainupea.ee
Kontakt teelisele: 5690 6179avatud
01.07-25.08
P 12.00-15.00 

teenistus / missa / liturgia / palvus
kord kuus  

Ehitusaeg: 1893

Vainupea puukirikut mainiti esmakordselt juba 1741. aastal. Tegemist oli ühega Haljala neljast abikirikust. 19. sajandi lõpus, kui vana puukirik oli lagunenud, algatas Aaspere ja Sauste mõisnik, Eestimaa rüütelkonna viimane peamees parun Eduard von Dellingshausen Vainupeale uue paekivist pühakoja ehituse. Historitsistlikus laadis kirikumõõtu kabelit ehitati aastail 1888–1893. 1888. aastal rajati puukiriku lääneküljele massiivne kivist kuuetahuline torn ning aastatel 1891–1893 ehitati vana pikihoone kohale kõrgete ümarkaarakende ja polügonaalse kooriosaga uus kivist pikihoone. Stiilselt ja rikkalikult sisustatud jumalakoja pühitsemispäevaks oli jaagupipäev 1893. aastal. Jumalateenistusi hakati Vainupea kabelis pidama neli korda aastas. 1948. aastal aga pühakoda suleti, misjärel kabelit rüüstati ja see lagunes kuni Lääne-Viru teedevalitsuse juhataja eestvedamisel alustatud taastamistööde alguseni 1989. aastal. Vainupea kabelit Haljala kogudusele ei tagastatud. Kaotsi läinud altarimaali asemele telliti kabelile aastate eest unikaalne sakraaltaies – Anu Raua gobeläänvaip „Armuaeg“ (2011). Täna kannab pühakoja eest hoolt Vainupea küla seltsi liikmeskond koos külarahvaga, kes on hoidnud kabelit huvilistele avatuna ning eestvedanud mitmeid olulisi kabeli remondi- ja renoveerimistöid: parendati kabeli katust, vahetati välja kiriku torni luugid, taastati altari ja saali põrand ning värviti kabeli seinad ja lagi. Korrastatud on ka kabeli uks ning paigaldati uksele sepistatud metallvärav (meister Heigo Jelle). Kabelis korraldatakse nii kiriklikke talitusi kui ka kontserte ja külaseltsi koosviibimisi.